ถามมา-ตอบไป (FAQ)

คำถาม:ใช้เอกสารอะไรบ้างในการเช่ารถ?

คำตอบ:กรณีทำงานประจำใช้สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรอง หรือบัตรพนักงาน (กรณีเป็นบริษัทมหาชน) และบัตรประชาชน ใบขับขี่

คำถาม: จำเป็นต้องมีคนค้ำหรือไม่?

คำตอบ: กรณีไม่ได้ทำงานประจำ หรือ เงินเดือนไม่ถึง 15,000 จำต้องต้องมีคนค้ำประกัน และ ต้องมาลงนามสัญญาเช่าด้วยตนเอง ณ จุดรับรถ

คำถาม: สามารถรับรถ และส่งคืนรถได้ถึงกี่โมง?

คำตอบ: ลูกค้าสามารถรับรถและส่งคืนรถด้วยตนเอง ณ ที่ทำการบริษัทฯ ตั้งแต่เวลา 09.00น. – 18.00น. และกรณีที่เลือกใช้บริการรับ-ส่งรถให้ถึงที่ ลูกค้าสามารถนัดรับรถและส่งคืนรถตั้งแต่เวลา 10.00น. – 17.00น. เท่านั้น

คำถาม: คิดเวลาเช่ารถอย่างไร?

คำตอบ: ลูกค้าจะได้ใช้รถอย่างเป็นธรรม สำหรับ 1 วันจะหมายถึง 24ชม. นับตั้งแต่เวลาที่ลูกค้าได้นัดหมายรับรถ.

คำถาม: จำกัดระยะทางวิ่งหรือไม่?

คำตอบ: บริษัทฯคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งรถและผู้ขับขี่ จึงจำกัดระยะทางเพื่อให้มีการใช้รถและและการขับขี่อย่างเหมาะสมดังนี้

1. เช่า 2 วันขับขี่ได้ไม่เกิน 800กม.

2.เช่า 3 วันขับขี่ได้ไม่เกิน 1,200กม.

3.เช่า 4 วันขึ้นไป ขับขี่ได้ไม่จำกัดระยะทาง