เกี่ยวกับเรา

บริษัท เคเอไอ คาร์เร้นท์ จำกัด เปิดให้บริการ ให้เช่ารถ มาตั้งแต่ปี พศ.2553 มี รถให้เช่า หลากหลายระดับราคา โดยบริษัทฯมุ่งเน้นบริการที่ลูกค้าพอใจ โดยจะแจ้งปีรถ อายุการใช้งานของรถยนต์ เพื่อเป็นข้อมูลให้ลูกค้าได้ติดสินใจเช่ารถกับเรา บริษัทฯมีทีมช่างและจะทำการตรวจเช็กรถยนต์ 20รายการ ก่อนใช้งานและหลังจากกลับจากการใช้งาน หากพบปัญหาการใช้งานจะดำเนินการแก้ไขโดยทันที โดงมุ่งเน้นใช้อะไหล่แท้ จึงทำให้รถเช่าไม่ค่อยมีปัญหาการใช้งาน แม้บางคันจะมีอายุการใช้งานมาหลายปีก็ตาม

บริษัทฯยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพรถ คุณภาพการบริการ เพื่อให้รถเช่าของเรา เคียงข้างคุณ เคียงข้าธุรกิจของคุณตลอดไป

“นึกถึงรถเช่า คิดถึง เคเอไอ คาร์เร้น”